Ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարեր

Ամփոփիչ ատեստավորման հարցաշարեր

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ՝

Իրավագիտություն բաժնի համար

Պատմություն՝ 

Մանկավարժություն՝

Բնագիտական ֆակուլտետ՝

Տնտեսագիտական Ֆակուլտետ՝

 Հարցաշարեր

Խորհրդատվություն

Բանասիրական ֆակուլտետ

1. Անգլերեն լեզու և գրականություն բաժին

2. Հայոց լեզու և գրականություն բաժին

3. Ռուսաց լեզու և գրականություն

Վերջին փոփոխություն: Thursday, 4 May 2017, 1:05 PM