Էլ.հարցումներ

1. ԳՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման հարցաթերթիկ

2. ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

Բանասիրական Ֆակուլտետ՝

Բնագիտական Ֆակուլտետ՝

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ՝

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ՝

Վերջին փոփոխություն: Saturday, 22 April 2017, 9:50 AM