Пропустить доступные курсы

Доступные курсы

Էլեկտրո-Ռադիոնյութեր Իհտ-2-հեռակա

Էլեկտրո-Ռադիոնյութեր Իհտ-2-հեռակա

Курс

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Курс

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Курс

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Курс

Ռուսաց լեզվի խոսքի մշակույթ ՌԼ-4

Ռուսաց լեզվի խոսքի մշակույթ ՌԼ-4

Курс

Ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Курс

Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Курс

Ցանցային համակարգերի պաշտպանություն և անվտանգություն ԻՀՏ-1Մ

Ցանցային համակարգերի պաշտպանություն և անվտանգություն ԻՀՏ-1Մ

Курс