Пропустить доступные курсы

Доступные курсы

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ ՄՀՃ-1

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ ՄՀՃ-1

Курс

Ֆունկցիաների բազմանդամային մոտարկում ՄՀՃ-1

Ֆունկցիաների բազմանդամային մոտարկում ՄՀՃ-1

Курс

Հավանականությունների տեսություն ՀՃ-2

Հավանականությունների տեսություն ՀՃ-2

Курс

Մաթեմատիկական անալիզ ՀՃ-1-հեռակա

Մաթեմատիկական անալիզ ՀՃ-1-հեռակա

Курс

Տեղեկատվական տեխ․-ը մասնագիտական հետազոտություններում (ՏՆՏ-1Մ)

Տեղեկատվական տեխ․-ը մասնագիտական հետազոտություններում (ՏՆՏ-1Մ)

Курс

Բարձրակարգ բույսեր Կբ-1

Բարձրակարգ բույսեր Կբ-1

Курс

Էլեկտրոռադիոնյութեր ՀՃ-2, ՀՃ-2-Հեռակա

Էլեկտրոռադիոնյութեր ՀՃ-2, ՀՃ-2-Հեռակա

Курс

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Курс

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Курс

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Курс