Բաց թողնել մատչելի դասընթացներ

Մատչելի դասընթացներ

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Դասընթաց

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Դասընթաց

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Դասընթաց

Ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Դասընթաց

Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Դասընթաց

Ցանցային համակարգերի պաշտպանություն և անվտանգություն ԻՀՏ-1Մ

Ցանցային համակարգերի պաշտպանություն և անվտանգություն ԻՀՏ-1Մ

Դասընթաց