Skip available courses

Available courses

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում ՏՐ-1

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում ՏՐ-1

Course

Արտակարգ իրավիճակներում 1-ին բուժօգնություն ՊՏ-1

Արտակարգ իրավիճակներում 1-ին բուժօգնություն ՊՏ-1

Course

Ինֆորմատիկայի հիմունքներ ՀԼ-2

Ինֆորմատիկայի հիմունքներ ՀԼ-2

Course

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ՀՃ-2

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ՀՃ-2

Course

Տարածքի դիստանցիոն զոնդում Քկգ-4-հեռակա

Տարածքի դիստանցիոն զոնդում Քկգ-4-հեռակա

Course

ՀՀ հողային իրավունք և իրավական կարգավորում ՔԿԳ-4-Հեռակա

ՀՀ հողային իրավունք և իրավական կարգավորում ՔԿԳ-4-Հեռակա

Course

Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում Քկգ-4-հեռակա

Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում Քկգ-4-հեռակա

Course

Կառույցների դեֆորմացիաների ուսումնասիրումը գեոդեզիական եղանակով ՔԿԳ-4-Հեռակա

Կառույցների դեֆորմացիաների ուսումնասիրումը գեոդեզիական եղանակով ՔԿԳ-4-Հեռակա

Course

Գեոդեզիական նշահարման աշխատանքներ Քկգ-4-հեռակա

Գեոդեզիական նշահարման աշխատանքներ Քկգ-4-հեռակա

Course

Քաղ.պաշտպանություն ԻՀՏ-3

Քաղ.պաշտպանություն ԻՀՏ-3

Course

Լեռնային երկրների ինժեներաաշխարհագրական գնահատումը կադաստրային գործում ՔԿԳ-4-հեռակա

Լեռնային երկրների ինժեներաաշխարհագրական գնահատումը կադաստրային գործում ՔԿԳ-4-հեռակա

Խումբ՝ Քարտեզագրություն  և կադաստրայ...
Course

Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն Քկգ-4-հեռակա

Քարտեզների ձևավորում և համակարգչային դիզայն Քկգ-4-հեռակա

Course