Skip available courses

Available courses

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Course

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Course

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Course

Ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Course

Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Course

Ցանցային համակարգերի պաշտպանություն և անվտանգություն ԻՀՏ-1Մ

Ցանցային համակարգերի պաշտպանություն և անվտանգություն ԻՀՏ-1Մ

Course