Skip available courses

Available courses

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ ՄՀՃ-1

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ ՄՀՃ-1

Course

Ֆունկցիաների բազմանդամային մոտարկում ՄՀՃ-1

Ֆունկցիաների բազմանդամային մոտարկում ՄՀՃ-1

Course

Հավանականությունների տեսություն ՀՃ-2

Հավանականությունների տեսություն ՀՃ-2

Course

Մաթեմատիկական անալիզ ՀՃ-1-հեռակա

Մաթեմատիկական անալիզ ՀՃ-1-հեռակա

Course

Տեղեկատվական տեխ․-ը մասնագիտական հետազոտություններում (ՏՆՏ-1Մ)

Տեղեկատվական տեխ․-ը մասնագիտական հետազոտություններում (ՏՆՏ-1Մ)

Course

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Course

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Course

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Course