Բաց թողնել մատչելի դասընթացներ

Մատչելի դասընթացներ

Տեղեկատվական տեխ․-ը մասնագիտական հետազոտություններում (ՏՆՏ-1Մ)

Տեղեկատվական տեխ․-ը մասնագիտական հետազոտություններում (ՏՆՏ-1Մ)

Դասընթաց

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Դասընթաց

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Դասընթաց

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Դասընթաց

Ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցեր ՌԼ-1Մ

Դասընթաց