Բաց թողնել մատչելի դասընթացներ

Մատչելի դասընթացներ

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ ՄՀՃ-1

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ ՄՀՃ-1

Դասընթաց

Ֆունկցիաների բազմանդամային մոտարկում ՄՀՃ-1

Ֆունկցիաների բազմանդամային մոտարկում ՄՀՃ-1

Դասընթաց

Հավանականությունների տեսություն ՀՃ-2

Հավանականությունների տեսություն ՀՃ-2

Դասընթաց

Մաթեմատիկական անալիզ ՀՃ-1-հեռակա

Մաթեմատիկական անալիզ ՀՃ-1-հեռակա

Դասընթաց

Տեղեկատվական տեխ․-ը մասնագիտական հետազոտություններում (ՏՆՏ-1Մ)

Տեղեկատվական տեխ․-ը մասնագիտական հետազոտություններում (ՏՆՏ-1Մ)

Դասընթաց

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ ԻՀՏ-5-Հեռակա

Դասընթաց

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն ՌԼ-5-ՀԵՌԱԿԱ

Դասընթաց

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսություն ՌԼ-4

Դասընթաց